פרי דמיונה של גולדה. 

כל קשר לסיפור לסבית כזה או אחר - מקרי לחלוטין.

כל הזכויות שמורות לגולדה  2021 - 2016.